Symposium

Een symposium over de paradox van grenzeloos feesten op veilige evenementen

Dinsdag 28 november 2017 is het eerste Celebrate Safe symposium georganiseerd in Club AIR te Amsterdam

 

De volgende sprekers betraden het podium:

Hans Boutellier (Verwey-Jonker instituut)
Ton Nabben ( Bonger instituut)
Shamiro van der Geld (Claire)
Sjoerd Wynia (AIR events)
Gjalt Jorn Peters (Open universiteit, Partypanel)
Judith Noijen ( Jellinek, Celebrate Safe)
Laura Eva Jacobson (Alda events),
Julie Croiset (Gemeente Amsterdam, OOV, beleidskader dance evenementen)
Mari van Dorst ( directeur Crowd Support, evenementenbeveiliging )
Ronald van Litsenburg ( Directeur Event Medical Service)
Ilke Jellema (Hoorstichting)

 

Bekijk hier de foto’s van het symposium.

Wie is verantwoordelijk, waar begint ieders verantwoordelijkheid en waar eindigt hij? En hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf?

De ontwikkelingen in het nachtleven en de groeiende populariteit van festivals laten zien dat uitgaan en feesten voor een steeds bredere en groter wordende groep liefhebbers tot een van de belangrijkste sociale activiteiten behoort.

Het succes van de dance scene gaat tegelijkertijd gepaard met haar eigen uitdagingen. Hoe we omgaan met risicovol gedrag van de bezoekers, gerelateerd aan het gebruik van alcohol en andere drugs, seksuele activiteiten, verkeersdeelname en de blootstelling aan versterkt geluid is daar een belangrijk onderdeel van.

Voor dit eerste Celebrate Safe symposium willen we iedereen die een belang heeft bij een zowel aantrekkelijk als veilig uitgaansleven uitnodigen, om onder leiding van dagvoorzitter Boris van der Ham, met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en plannen te maken voor de toekomst.

Kun je eigenlijk wel veilig en gezond feesten, zijn veilige feesten nog wel aantrekkelijk als bezoekers misschien juist op zoek zijn naar heftige ‘kicks’ en naar een moment om los te komen van de dagelijkse praktijk met vaste patronen, verplichtingen, sociale normen en regels?