Sprekers

Prof.Dr. Hans Boutellier

(Verwey-Jonker instituut)

Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut; een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor maatschappelijke vraagstukken. Sinds april 2016 is Hans in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Vanaf 2006 bekleedde hij aldaar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.

Hij studeerde in 1980 af als sociaalpsycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien bezig met maatschappelijke thema’s vanuit een moreel perspectief: sociale orde, openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Over deze onderwerpen schreef hij, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties, waaronder vier boeken (die ook in het Engels en Frans werden uitgegeven). Zijn meest recente boek is ‘Het seculiere experiment: hoe we van God los gingen samenleven’ (Boom Filosofie, 2015). In zijn recente werk besteedt hij veel aandacht aan de kenmerken en consequenties van de netwerksamenleving voor sociale en morele vraagstukken.

ton

Dr. Ton Nabben

(Bonger instituut)

Ton Nabben (1961) is als drugsonderzoeker en docent verbonden aan het Bonger instituut voor Criminologie (UVA) in Amsterdam. Hij neemt deel in uiteenlopende nationale en internationale onderzoeksprojecten, die qua thematiek het (problematisch) middelengebruik in heterogene gebruikersgroepen onderzoekt. Als kwalitatief onderzoeker opereert hij op het snijvlak van openbare orde, verbod en veiligheid én gezondheid en preventie.

Hij is een erkend expert op het gebied van trends in drugsgebruik en drugsmarkten in zowel urbane als rurale uitgaanssettings. In de afgelopen jaren heeft hij o.a. gepubliceerd over problematisch GHB gebruik, NPS (nieuwe psychoactieve stoffen), coffeeshops in de Amsterdamse binnenstad, het qatverbod en lachgas, waarover dit najaar een rapportage verschijnt.

Sinds zijn eerste onderzoek in 1991 (Ecstasy een wonderpil?) laveert hij langs de rafelranden van de stad in studies naar zwerfjongeren, prostituees, fietsendieven, hoerenjongens en de crack en heroïnescene. Maar de rode draad in zijn onderzoek is de Amsterdamse monitor naar alcohol en drugsgebruik bij jonge Amsterdammers (Antenne), waar hij vanaf 1993 met Jellinek Preventie nauw betrokken bij is. De komst van een ‘nieuwe chemische’ generatie aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw vormt het vertrekpunt in zijn proefschrift (2010) ‘High Amsterdam: ritme, roes en regels in het uitgaansleven’. Daarin beschrijft en verklaart hij vanuit verschillende perspectieven de golfbewegingen van drugsgebruik binnen het trendsettende, heterogene en vloeibare uitgaansleven, inclusief de komst van nieuwe regelgeving en strafrechtelijk beleid als gevolg van een toename van gezondheidsincidenten, problematische gebruik en drugshandel.

Profielfoto Linkedin

Judith Noijen

 (Jellinek preventie, projectleider Project Party Safely)

Judith Noijen is senior preventiewerker bij Jellinek in Amsterdam. Jellinek Preventie doet onderzoek naar en reageert op actuele ontwikkelingen op het gebied van alcohol en andere drugs.  Judith is sinds 2005 bij Jellinek werkzaam en betrokken bij interventies op het gebied van veilig uitgaan, waaronder het Antenne onderzoek, Jellinek Drugstestservice, peer educatie project Unity en de inzet op deskundigheidsbevordering van horecapersoneel. Door op een positieve en effectieve manier te communiceren wordt middels deze verschillende interventies ingezet op het vergroten van het bewustzijn van zowel bezoekers als professionals in het uitgaansleven over de aan uitgaan gerelateerde risico’s en hoe deze te beperken. Het vergroten van solidariteit, respect voor elkaar en voor de omgeving horen daar ook bij. Goede samenwerking met organisatoren, clubs en de voortdurende betrokkenheid van de doelgroep zelf staan daarin altijd centraal

Sinds 2015 is Judith projectleider van Project Party Safely, wat de doorontwikkeling, implementatie en onderbouwing van de Celebrate Safe campagne als doelstelling heeft.

Ilke Jellema

(Hoorstichting)

Ilke Jellema zet zich sinds 2010 bij de Nationale Hoorstichting in voor de preventie van gehoorschade. Haar achtergrond in de sociale psychologie en gezondheidspsychologie zijn aangewend voor de uiteenlopende taken bij de stichting. Ze is onder andere betrokken geweest bij voorlichtingsactiviteiten op festivals (2010-2013), het Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties, ontwikkelen van lesmateriaal voor kinderen en jongeren, onderzoek, beleid en activiteiten van GGD’en.

Schermafbeelding 2017-10-27 om 15.43.08

Julie Croiset

(Gemeente Amsterdam)

Julie Croiset van Uchelen (1970) is beleidsadviseur horeca bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Zij is jurist en heeft daarnaast een studie Kunst- en Kunstbeleid afgerond. In de afgelopen jaren heeft zij binnen de gemeente gewerkt aan verschillende dossiers die te maken hebben met de veiligheid bij evenementen en in de horeca. Zij was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Amsterdamse “dance beleid” en heeft dit nog steeds in haar portefeuille. Daarnaast is ze onder meer gemeentelijk projectleider voor het Amsterdam Dance Event.

sjoerd

Sjoerd Wynia

(Amsterdam Open Air)

Sjoerd Wynia begon zijn carrière in de muziek industrie in 1995. Hij is mede-oprichter van productie bedrijf The Good Guyz en mede-oprichter van club Air. Hij is betrokken geweest bij de BVD (Belangen Vereniging Dance) en op dit moment onder andere festival directeur van Amsterdam Open Air, Buiten Westen en Valhalla festival. Naast festival organisator is Sjoerd een van de initiatiefnemers van de Celebrate Safe campagne en sinds het begin van de campagne betrokken bij de verdere ontwikkeling en implementatie ervan.

Mari van Dorst

(Crowdsupport)

Mari van Dorst is directeur Kennis & Innovatie van Safety Group, moederorganisatie van onder meer Traffic Support en Crowd Support. In die hoedanigheid ontwikkelt hij de concernbrede kennisagenda en vernieuwingen op het gebied van met name evenementenveiligheid. Verder is Mari van Dorst sinds de oprichting als adviseur verbonden aan het Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV). Hij staat bekend als deskundige op het gebied van evenementenveiligheid in het algemeen en publieksveiligheid en evenementenbeveiliging in het bijzonder.

Laura

Laura – Eva Jacobson

(ALDA)

Laura – Eva is werkzaam als Festivaldirecteur bij New Horizons festival, een meerdaags festival dat plaatsvindt op de Nürburgring in Duitsland. Laura – Eva begon op 20-jarige leeftijd als stagiaire bij ID&T waar ze 11 jaar is blijven werken in verschillende functies. Onder andere als Risk & Crowd Service Manager voor bekende evenementen als Sensation en Mysteryland. Vanwege haar interesse in veiligheid is zij betrokken geweest bij de politieke lobby voor het evenementen beleid in Amsterdam en de bijbehorende peilstok. Vanuit haar eigen bedrijf LE Management heeft ze verschillende projecten uitgevoerd en daarbij ook een stap buiten de evenementensector gezet in de opstart en opening van de A’DAM toren. Daarnaast bedacht Laura – Eva tijdens haar verblijf in Amerika ‘Celebrate Safe’, waarbij ze aan de basis stond van het verder opzetten en uitrollen van campagnes.

gjalt

Gjalt-Jorn Peters

(Open Universiteit, Greater Good: party panel)

Gjalt-Jorn Peters, assistant professor methodology & statistics (maar je kunt ook ‘assistant professor health psychology’ pakken, als je denkt dat dat beter past; kunnen beiden)

Gjalt-Jorn obtained his PhD by studying determinants of ecstasy use and harm reduction strategies. He currently teaches methodology and statistics at the Dutch Open University and does research into recreational substance use, determinants of nightlife related behaviors, and effective behavior change.

Ronald van Litsenburg

(EMS)

Nadat hij hbo-verpleegkunde heeft gestudeerd was Ronald werkzaam als Intensive Care, Spoedeisende hulp en ambulanceverpleegkundige. Na een periode als interim crisiscoördinator heeft Ronald zich volledig gefocust op de evenementenhulpverlening.

Als directeur en mede-eigenaar van Event Medical Service (onderdeel van de Dutch Safety Group) staat hij mede aan de wieg van de professionalisering van de evenementhulpverlening in Nederland en het project Celebrate Safe. Naast dat hij vaak nog uitvoerend te vinden is op evenementen, is Ronald lid van de begeleidingscommissie Unity, heeft hij zitting in de begeleidingscommissie van de DIMS en is hij nauw betrokken bij ontwikkelingen en risicoschatting van middelengerelateerde gezondheidsincidenten.

Boris van der Ham

Boris van der Ham was lange tijd lid van de Tweede Kamer. In 2012 besloot hij om een frisse neus te halen buiten politiek. Sindsdien is hij bestuurder bij verschillende organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond, in het bedrijfsleven, de zorg en de cultuur. Bovendien schreef hij een drietal boeken. Één ervan heet: ‘De Vrije Moraal – seks, drank en drugs in de Tweede Kamer’. In dat boek beschrijft hij de politieke geschiedenis van het debat over onder meer drugs en drank in Nederland. In de Tweede Kamer was hij ook lang woordvoerder alcohol en drugs. Hij zal tijdens dit symposium ongetwijfeld met de historische context van drank- en drugs beleid wapperen!