Celebrate Safe gaat door!

Het ministerie van VWS blijft dit platform voor veilig uitgaan de komende twee jaar ondersteunen. De afgelopen 3 jaar hebben ruim 60 organisatoren, clubs en podia zich aangesloten zijn bij Celebrate Safe. Zij, zijn zich ervan bewust dat ze een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om hun bezoekers goed voor te lichten en dat ze daarin een belangrijke rol kunnen spelen.