Unity

In de jaren negentig breidde de housescene zich uit en vierde xtc haar hoogtijdagen, maar  goede voorlichting over uitgaansdrugs en gezondheid ontbrak. Dat was de reden voor Jellinek Preventie om in 1996, samen met leden uit de uitgaansscene, het vrijwilligersproject Unity op te zetten. Unity is een project waarbinnen uitgaanders verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en hier hun leefstijlgenoten direct op aanspreken, met als doel de aan uitgaan gerelateerde risico’s te minimaliseren. Inmiddels wordt Unity ondersteunt door instellingen voor verslavingszorg in zes verschillende regio’s in Nederland en is er een afdeling in Chili.
Uitgaan en het gebruik van uitgaansdrugs is nooit zonder risico. De vrijwilligers van Unity zijn er niet om dit gebruik te veroordelen maar om te reageren op behoeften en vragen van hun medefeestgangers over gebruik en risicobeperking. De vrijwilligers van Unity zijn allemaal jong, hebben verschillende interesses, achtergronden, opleidingsniveaus en muzikale voorkeuren maar houden allemaal van uitgaan en de leefstijl die daarbij komt kijken. Door deze peer-to-peer methode, het hoge kennisniveau en de eerlijke en openminded voorlichting staat Unity bekend als een betrouwbare partner, zowel bij organisatoren van feesten, als onder hun mede feestgangers.
Think for yourself, Care about others & Celebrate Safe

www.unity.nl

MedEvent

MedEvent biedt professionele medische zorg en gezondheidsvoorlichting op evenementen. Deze preklinische zorg wordt aangepast aan de aard en het risicoprofiel van het evenement. Daarbij onderscheidt MedEvent zich door aanvullende expertise op het gebied van hulpverlening bij genotmiddelen gerelateerde gezondheidsverstoringen. Onze kennis en ervaring is opgebouwd in ruim 20 jaar medische hulpverlening op grootschalige evenementen.

Recreatief gebruik van uitgaansdrugs kunnen acute gezondheidsverstoringen met zich meebrengen. Tijdens evenementen krijgen wij te maken met mensen die onder invloed onwel worden. Zonder over het gebruik te oordelen geven wij de best mogelijke verzorging om acute klachten te verminderen of op te heffen. Daarnaast geven wij gezondheidsadvies om klachten in de (nabije) toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ons doel is dat men weer prettig aan het evenement kan deelnemen.
Wij doen er veel aan om onze eerste hulpposten zo laagdrempelig en open mogelijk te maken. Onwel worden is nooit leuk, en al zeker niet op een evenement. Bezoek aan een EHBO moet dit niet nog ongemakkelijker maken, want een betere toegankelijkheid van zorg verlaagt de ernst en gevolgen van gezondheidsverstoringen. Ook op evenementen.

MedEvent | medical care @ events

www.medevent.nl

EMS

Event Medical Service verzorgt ieder jaar op ongeveer 1500 evenementen de medische hulpverlening. Van kleine dancefeesten met duizenden bezoekers tot stadion- en festivalevenementen met tienduizenden bezoekers. Ons medische team is zorgvuldig samengesteld op basis van beroepsopleiding en ervaring uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. De hulpverlening is conform de Nederlandse wettelijke kaders en normen en voldoen hiermee aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

Op de Eerste Hulppost krijgen onze hulpverleners onder andere te maken met gezondheidsstoringen die veroorzaakt worden door drugsgerelateerde middelen. Het gebruik van deze middelen is helaas niet zonder risico. Ons medische team vangt feestgangers met gezondheidsverstoringen door drugsgebruik met liefde en begrip op. Zij zijn opgeleid om gezondheidsverstoringen door drugsgebruik te herkennen en de klachten te bestrijden. Bezoekers aan onze Eerste Hulp post worden vertrouwelijk geregistreerd. Hierdoor is de toegankelijkheid voor patiënten van onze Eerste Hulp post zeer laagdrempelig.

EMS richt zich naast de medische hulpverlening ook op gezondheidsvoorlichting. EMS heeft in samenwerking met het Trimbos Instituut verschillende folders ontwikkeld. Één nazorgfolder ten bate van de patiënten met primair middelen gerelateerde klachten en vragen. En één vriendenfolder voor de vrienden van het slachtoffer.

Verder is EMS nauw betrokken bij de campagne Celebrate Safe, heeft zitting in de begeleidingscommissie van Unity en heeft een unieke plaats binnen de begeleidingscommissie van het DIMS dat is aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
EMS is uniek in een primaire samenwerking met het Trimbos Instituut omtrent het monitoren van de middelenmarkt en eventuele gezondheidsverstoringen. En heeft een convenant afgesloten met verslavingsinstelling Novadic-Kentron.

Vanaf de start van onze hulpverleningsdienst steunen en ondersteunen wij de initiatieven van Unity. Met het doel om met elkaar veilig feesten te stimuleren. Laten wij dat vooral blijven doen! Celebrate Safe!
www.ems.nl


@EMSBV

facebook.com/eventmedicalservicebv