Symposium

Een symposium over het verleden, heden en de toekomst van Celebrate Safe

Tijdens het 2e Celebrate Safe symposium zal aan de orde komen wat er in 5 jaar bereikt en geleerd is door
Celebrate Safe in samenwerking met al haar partners.

Celebrate Safe is geïnitieerd door ID&T en uitgebreid tot een publiek private samenwerking met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in 2015 van start gegaan met als doel het creëren van bewustwording bij bezoekers van evenementen over de risico’s die gepaard gaan met feesten.

Een belangrijk onderdeel van dit platform is de focus op het vergroten van het (online) bereik van voorlichtingsboodschappen van publieke partijen onder de bezoekers van de aangesloten feesten en festivals.
De mogelijkheden om te communiceren met bezoekers zijn enorm veranderd in de afgelopen jaren. Hoe kun je het bereik optimaliseren en welke middelen zet je hiervoor in? Hoe ziet de ideale samenwerking met een organisator eruit?  Wat kunnen private en publieke partijen van elkaar leren? En wat is nog de meerwaarde van fysieke voorlichting?

Allemaal vragen waar we het tijdens dit symposium over gaan hebben met organisatoren, experts, gemeenten maar ook bezoekers van evenementen.

 

Registratie

Programma