Programma

12:00 – Lunch – Inloop
13:00 – Opening
13:10 – Judith Noijen –  verleden, heden en toekomst van Celebrate Safe
13:30 – Gjalt-Jorn Peters – Party Panel resultaten
14:00 – Rik Crutzen – effectstudie Celebrate Safe
14:20 – Koffie break
14:40 – Intermezzo
15:00 – Denis Doeland
15:40 – Break Out sessies
16:40 – Afsluiting
17:00 – Borrel

(tijden onder voorbehoud)

 

Dagvoorzitter: Laura-Eva Jacobson

Sprekers

5OOv2FAx

Denis Doeland

(DDMCA)

Denis Doeland werkte bijna 18 jaar bij ID&T en was onder meer verantwoordelijk voor het opzetten van de digitale strategie. Tegenwoordig is hij adviseur bij organisaties op het gebied van intellectueel eigendom, business intelligence, social media en digitale strategie. Naast adviseur is hij gastdocent voor verschillende Hogescholen en Universiteiten.

Hij schreef samen met Ger Hofstee het boek ‘vanAnaloognaarDigitaal.nu – De digitale verandering’. In 2015 publiceerde hij zijn eigen boek ‘EDM en de Digitale Wereld – Waarom dj’s en festivals moeten veranderen’. In zijn laatste boek ‘Digitaal Vermogen’ laat hij zien hoe organisaties hun kracht, macht en potentie aan de hand van data kunnen ontsluiten. Denis laat zich het beste omschrijven in woorden: Auteur, Blogger, Business & Industry Hacker, Disruptor, Maven, Numerati, Spreker, Transformer.

Tijdens zijn keynote zal Denis Doeland ons mee nemen in de digitale wereld van de evenementensector. Hoe zijn succesvolle campagnes opgebouwd, hoe ziet de toekomst er uit en hoe kunnen we de krachten bundelen om gezamenlijk zo veel mogelijk bezoekers met belangrijke gezondheidsboodschappen te bereiken?

Profielfoto Linkedin

Judith Noijen

 (Jellinek preventie, projectleider Project Party Safely)

Judith Noijen is senior preventiewerker bij Jellinek in Amsterdam. Jellinek Preventie doet onderzoek naar en reageert op actuele ontwikkelingen op het gebied van alcohol en andere drugs.  Judith is sinds 2005 bij Jellinek werkzaam en betrokken bij interventies op het gebied van veilig uitgaan, waaronder het Antenne onderzoek, Jellinek Drugstestservice, peer educatie project Unity en de inzet op deskundigheidsbevordering van horecapersoneel. Door op een positieve en effectieve manier te communiceren wordt middels deze verschillende interventies ingezet op het vergroten van het bewustzijn van zowel bezoekers als professionals in het uitgaansleven over de aan uitgaan gerelateerde risico’s en hoe deze te beperken. Het vergroten van solidariteit, respect voor elkaar en voor de omgeving horen daar ook bij. Goede samenwerking met organisatoren, clubs en de voortdurende betrokkenheid van de doelgroep zelf staan daarin altijd centraal

Sinds 2015 is Judith projectleider van Project Party Safely, wat de doorontwikkeling, implementatie en onderbouwing van de Celebrate Safe campagne als doelstelling heeft.

gjalt

Gjalt-Jorn Peters

(Open Universiteit, Greater Good: party panel)

Gjalt-Jorn Peters, assistant professor methodology & statistics

Gjalt-Jorn promoveerde door determinanten van ecstasy gebruik en strategieën voor schadebeperking te bestuderen. Hij doceert momenteel methodologie en statistiek aan de Nederlandse Open Universiteit en doet onderzoek naar recreatief middelengebruik, determinanten van nachtleven gerelateerd gedrag en effectieve gedragsverandering.

Tijdens dit symposium zal hij de resultaten van 4 rondes Party Panel onderzoek presenteren. Dit is de online survey tool die Celebrate Safe i.s.m haar partners uitzet onder de bezoekers van evenementen om inzicht te krijgen in bepaald risicogedrag, en zodoende de voorlichting te kunnen verbeteren. In 2019 zijn er aan de hand van de resultaten van deze surveys speciale animatie video’s ontwikkeld voor preventie professionals en infographics voor de doelgroep.

photo

Rik Crutzen

(Maastricht University)

Rik Crutzen is hoogleraar Behaviour Change & Technology. Zijn achtergrond is in psychologie en e-communicatie; hij is gepromoveerd bij de vakgroep Gezondheidsbevordering (Maastricht University). Daar is hij momenteel ook werkzaam en de rode draad in zijn werk is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van gedragsveranderingsinterventies (en hoe dat allemaal beter én makkelijker zou kunnen).

Tijdens dit symposium zal hij de voorlopige resultaten presenteren van onderzoek dat hij met medewerking van de Unity Peers uitvoerde tijdens het festivalseizoen 2019. De aandacht was hierbij gericht op het dragen van gehoorbescherming, daarbij gebruik makende van de resultaten van Party Panel.

mmphoto-06

Laura – Eva Jacobson

(Alda)

Laura – Eva begon op 20-jarige leeftijd als stagiaire bij ID&T, waarna ze direct een baan aangeboden kreeg. Zo was Laura – Eva al snel aan het werk als Risk & Crowd Service Manager voor bekende evenementen als Sensation, Mysteryland, Welcome to the Future en Trance Energy. Omdat Laura haar interesse lag in veiligheid, is ze betrokken is geweest bij de politieke lobby voor het evenementen beleid in Amsterdam en de bijbehorende peilstok.

Na een aantal jaar maakte Laura de stap richting projectmanagement — en dan voornamelijk op internationaal vlak. Van Chili tot New York, Laura – Eva heeft grote evenementen over de hele wereld georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Mysteryland Woodstock.

Na 11 jaar nam Laura afscheid van ID&T om vanuit haar eigen bedrijf LE Management andere projecten te kunnen doen; en met succes. Ze heeft als freelancer verschillende projecten uitgevoerd en daarbij ook een stap buiten de evenementensector gezet in de opstart en opening van de A’DAM toren. Daarnaast bedacht Laura – Eva tijdens haar verblijf in Amerika ‘Celebrate Safe’, waarbij ze aan de basis stond van het verder opzetten en uitrollen van campagnes.

Op dit moment is Laura – Eva werkzaam als Festivaldirecteur bij New Horizons festival, een meerdaags festival dat plaatsvindt op de Nürburgring in Duitsland. Met meer dan 150 artiesten en tienduizenden bezoekers in één weekend heeft New Horizons haar derde succesvolle editie beleefd afgelopen augustus.

Break out sessies

Tijdens dit congres staat de bezoeker centraal. Hoe bereiken we die het beste, hoe beïnvloeden we het gedrag? Aan de hand van een case zullen multidisciplinaire groepjes zich buigen over de ideale omstandigheden voor de bezoeker, met betrekking tot een bepaald risicogedrag. Een uur lang heb je de mogelijkheid om met andere schakels uit de keten van gedachten te wisselen over de optimale preventie situatie op het festival.